Bisscheroux

advocaat & mediator

  • image
  • image
Bisscheroux Advocaat en Mediator is een kantoor, dat - onder leiding van mr. A.J.G. (Toine) Bisscheroux – twee verschillende disciplines praktiseert.

Toine is sinds 1981 advocaat, gericht op de algemene rechtspraktijk en gespecialiseerd in ondernemings‑ en faillissementsrecht. Als zodanig is hij lid van de specialisatievereniging voor insolventie-advocaten, INSOLAD. Toine is sinds 2007 ook mediator, die zich niet specifiek op een bepaald rechtsgebied richt. Als zodanig staat hij bij de Nederlandse medediators Federatie c.q. NMI ingeschreven als gecertificeerd mediator c.q. registermediator.

Het kantoor richt zich vooral, doch niet alleen, op ondernemers. Ook particulieren worden bijgestaan.

Risico-scan
Door een combinatie van de kennis en ervaring, die in advocatuur en mediation werden opgedaan, biedt het kantoor een "Risicoscan" aan voor ondernemers, instellingen en particulieren. De scan is erop gericht de risico's van wet & regelgeving en het ontbreken van duidelijke en constructief gerichte communicatie in hun organisatie c.q. sociale omgeving in kaart te brengen en te adviseren hoe daarmee effectiever om te gaan. Dat biedt inzicht en veiligheid.

 


Contact gegevens


Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

Lees meer...

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfNRegistermediator