Advocatenkantoor Bisscheroux

advocaat & mediation

 

Mediation bij arbeidsrecht

Conflicten in de relatie werkgever-werknemer
Typisch is hier dat er sprake is van een hiërarchische (ondergeschiktheids)verhouding, waarin enerzijds de werknemer (vaak) het gevoel heeft onder het juk van de werkgever te worden gedwongen en anderzijds de werkgever zich onmachtig voelt in de afweging van het individuele belang van de werknemer tegen het (grotere) belang van de onderneming.

De conflicten gaan vaak over de kwalificatie van de arbeidsprestatie enerzijds en de beloning daarvan anderzijds, werkverdeling, pesten op de werkplek, (il)legale nevenactiviteiten, promotie, loonsverhoging etc.

Ook hier kan het conflict tot verbreking van de relatie leiden en hebben beide betrokken partijen vaak behoefte aan ondersteuning in hun verstoorde communicatie door een neutrale mediator, die hen helpt te zoeken naar een oplossing, die zij zelf kiezen, in plaats van wordt opgelegd door een rechter, met alle onzekerheden, risico's, tijd, kosten en spanningen die daarmee gepaard gaan.

Meer weten?
Bent u verzeild in een conflict en hebben u en de andere partij de bereidheid om te proberen er met hulp van een neutrale mediator uit te komen? Wilt u meer weten over een structurele aanpak van conflictsituaties middels mediation? Maak dan een afspraak voor een gratis oriënterend (intake)gesprek.

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon