Advocatenkantoor Bisscheroux

advocatuur & mediation


 
 
 

Historie

Toine is advocaat sinds 1981 en in Kerkrade gevestigd sinds 1 september 1984.

Advocatuur
Als advocaat heeft hij zich gespecialiseerd in ondernemings- en faillissementsrecht, dat zich vooral richt op bedrijven (in moeilijkheden). Hij wordt regelmatig door de Rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Hij neemt als “fraude-curator” deel aan het multidisciplinaire overleg tussen het OM, politie, FIOD, UWV en de Rechtbank over fraudebestrijding.
Daarnaast doet hij de algemene rechtspraktijk en adviseert en procedeert over civielrechtelijke geschillen betreffende familiezaken (echtscheiding, ouderlijk gezag etc.), contracten, huur- en arbeidszaken. Hij doet geen bestuurs-, straf- en/of sociaal verzekeringsrechtelijke zaken.

Mediation
Vanwege zijn interesse in de dynamiek van conflicten is Toine in 2007 gestart met mediation. Hij koos voor de transformatieve benadering omdat die zijns inziens meer effect heeft op de lange termijn. Die benadering is tegen sturing van de partijen door de mediator en is vooral op gericht de communicatie tussen de conflictpartijen te verbeteren, waardoor ze weer zelf in staat zijn een oplossing te kiezen en vorm te geven (in plaats van die - direct of indirect - opgelegd te krijgen).

Omdat het bij conflicten voor Toine in de eerste plaats gaat om de kwaliteit van de communicatie tussen de partijen, maakt de (technische) inhoud van het conflict voor hem weinig uit. Daarom is er geen specialisatie op een bepaalde rechtsgebied. Zijn ruime kennis en ervaring in het recht komt hem als mediator natuurlijk wel van pas.

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon