Advocatenkantoor Bisscheroux

advocaat & mediation

 

Mediation in het algemeen

Toine is sinds 2007 ook mediator, bij de Nederlandse mediators Federatie c.q. NMI ingeschreven als gecertificeerd mediator c.q. registermediator. Hij richt zich niet op een bepaald rechtsgebied.

Wat is mediation?
Mediation heeft steeds te maken met de relatie en communicatie tussen mensen. De relatie is (meestal) te koppelen aan een bepaald rechtsgebied. Een mediator kan ingeschakeld worden door iedereen met een conflict: bedrijven, arbodiensten, reïntegratieburo's, overheidsinstellingen, particulieren, verzekeraars, etc.

Relaties met een "duur-karakter":
De betrokken personen zijn - min of meer - voor (on)bepaalde tijd aan elkaar gebonden en - als het ware - tot elkaar veroordeeld. Zij hebben daardoor wederzijds belang bij instandhouding en verbetering van hun relatie en derhalve een, voor ieder bevredigende, oplossing van het conflict. 

Relaties met een incidenteel karakter:
De betrokken personen zijn korte tijd aan elkaar gebonden en hebben daardoor vaak geen of minder wederzijds belang bij instandhouding en verbetering van hun relatie, maar wel bij een oplossing op korte termijn.

Wat doet een mediator?
In de eerste plaats is de mediator neutraal en onafhankelijk. Hij bemiddelt tussen de partijen in een conflict, die op basis van vrijblijvendheid en vertrouwelijkheid met elkaar in gesprek gaan. Er zijn verschillende benaderingen van mediation. Ik heb gekozen voor de transformatieve mediation (TM), die ervan uitgaat dat ieder mens behoefte heeft zowel aan autonomie (zelfontplooiing, keuzevrijheid) als ook aan sociale verbondenheid (het aangaan en onderhouden van relaties met anderen) en in staat is om zelfstandig keuzes te maken en relaties aan te gaan of te verbreken.

Een conflict verstoort vaak dit vermogen waardoor men machteloos, besluiteloos en in zichzelf gekeerd wordt en (daardoor) los/geïsoleerd van de ander raakt. De onderlinge communicatie lijdt daaronder en wordt steeds onproductiever en destructiever. In wezen is niemand daar echt gelukkig mee. Men wil eigenlijk weer greep krijgen op zichzelf en op de gang van zaken. In plaats van de ander te slim af te willen zijn, is men liever trots op zichzelf over hoe men een moeilijke conflictinteractie heeft kunnen ombuigen in een constructief proces, dat waarde heeft voor de toekomst.

De mediator helpt de partijen hun onderlinge communicatie te verbeteren, waardoor ze weer zelf controle krijgen en - met beter zicht op het perspectief van de ander - weer constructief kunnen denken en onderhandelen over een oplossing, die ze zelf kiezen en niet door mij - direct of indirect - krijgen opgelegd of voorgedragen.

Waarom een transformatieve mediator?
De transformatieve mediator zal – anders dan andere mediators – geen leidende rol op zich nemen en de partijen in een richting sturen. Hij/zij zal aan de partijen overlaten hoe en waarover zij met elkaar willen praten en hen helpen een oplossing te vinden, die zij zelf kiezen en vorm geven.

Missie van Toine Bisscheroux, als mediator
Het helpen herstellen van de verstoorde relatie tussen mensen, die zich kenmerkt door een wederzijds ervaren gebrek aan respect en vertrouwen. De hulp wordt verleend vanuit een geïntegreerd concept, waarvan de essentiële onderdelen zijn:

A. de vaardigheden van de mediator, opgedaan door studie en jarenlange praktijkervaring met vooral: goed luisteren en aanmoedigen;
B. een positieve - op het humanistische mensbeeld gebaseerde - grondhouding;
C. de consequente toepassing van de gekozen benaderingswijze (in mijn geval: de transformatieve mediation naar het model van het Institute for the Study of Conflict Transformation)

Motto:
Als jezelf transparant bent, echt luistert, vertrouwen durft te geven zonder voorafgaande zekerheden/waarborgen en respectvol met de ander omgaat, heb je de meeste kans dat je datzelfde terugkrijgt en daardoor een betekenisvollere relatie kunt opbouwen.

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon