Advocatenkantoor Bisscheroux

advocatuur & mediation


 
 
 

Risico-inventarisatie

Het leven brengt risico's met zich mee. Als je die niet goed in beeld hebt en daar niet goed mee om gaat, dan kan je dat, zeker in een tijd waarin de marges klein zijn, de kop kosten. Risico's zijn er in alle soorten.

De meeste ondernemers zijn in staat de risico's, die op hun specifieke vakgebied, dat zij als geen ander kennen, in kaart te brengen en te managen. Die vormen niet gauw een probleem. Het meeste gevaar gaat uit van de risico's, die buiten de specifieke eigen deskundigheid liggen, over het hoofd worden gezien of onderschat.

Dat zijn vaak de risico's op het gebied van communicatie en recht.

Risico's op het gebied van communicatie
De doorsnee ondernemer communiceert moeiteloos over zichzelf en zijn onderneming. Maar deze communicatie gaat meestal over vakinhoudelijke kennis en kunde. Waar de ondernemer vaak de mist ingaat, is de communicatie over het "hoe en waarom" doordat hij/zij zich niet voldoende kan verplaatsen in de wensen en behoeften van de andere partij of geen constructieve/effectieve middelen inzet om daar zo mee om te gaan dat hij de ander meekrijgt.

Op dat terrein kan Toine, met zijn ervaring als advocaat en mediator, wijzen op blinde vlekken en risico's en daardoor helpen problemen te voorkomen of er constructiever mee om te gaan.

Risico's op het gebied van het recht
In de dagelijkse praktijk blijkt een ondernemer onvoldoende op de hoogte zijn van de geldende wet & regelgeving terwijl hij/zij wel geacht wordt de wet te kennen. Praktisch gezien betekent dit dat hij/zij (onbewust) geconfronteerd kan worden met regelgeving, waarvan het bestaan niet bekend was, maar waarvan uiteindelijk wel de nadelige consequenties moeten worden gedragen.

Toine, die gespecialiseerd is op het gebied van ondernemings- en faillissementsrecht, heeft de ervaring en deskundigheid om zulke problemen voor te zijn, te onderkennen en te managen. Zijn kosten verdienen zich snel terug.

 Werkwijze
Ik breng een bezoek aan uw bedrijf en bespreek met het management wat de mogelijkheden, aard, omvang en kosten van het onderzoek, verslag en eventuele vervolgwerkzaamheden zijn. Dit gesprek is kosteloos. N.a.v. de bevindingen van dit gesprek wordt een offerte uitgebracht en indien het tot een opdracht komt, worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Hierna volgt een onderzoek, waarvan deel uit maken:
  • Een interview van de volgens ons cruciale personen.
  • Een verzameling en beoordeling van de cruciale bescheiden, die door de ondernemer van tevoren verzameld zijn.

Daarop volgt een verslag van de bevindingen, waarin wordt ingegaan op de geconstateerde risico's en de mogelijkheden om daarmee om te gaan. En tenslotte volgt hieruit een advies en plan van aanpak.

Kosten
De kosten van onderzoek verslag en advies zijn afhankelijk van de benodigde tijdinvestering. Het uurtarief is € 175,- excl. BTW, inclusief de kosten van een eventueel door mij ingeschakelde externe deskundige. Indien u als ondernemer uw bijdrage aan het onderzoek goed en effectief regelt, heeft ons kantoor gemiddeld 10 uur werk aan de uitvoering van het onderzoek en het opstellen van een adviesrapport. Hierdoor kunnen de kosten beperkt blijven tot € 1.750,- excl. BTW.

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon