Advocatenkantoor Bisscheroux

advocaat & mediation

 

Medewerkers

mr T BisscherouxToine Bisscheroux

Advocaat & Mediator

"Als advocaat ben je een partijdige belangenbehartiger en staat het belang van de cliënt voorop. Het is een fantastisch veelzijdig en interessant beroep, dat veel meer behelst dan louter procederen. Je adviseert, stelt contracten op, onderhandelt namens de cliënt en verdient zo je eigen salaris voor de cliënt terug.

Vaak treed ik, vanwege mijn specialisatie in insolventierecht, op als, door de Rechtbank benoemde, curator in faillissementen. Meestal betekent dat liquideren (= te gelde maken) van het vermogen van de failliet, maar soms lukt het om - met creativiteit en inzet van de juiste personen - een onderneming uit het slop te trekken en die voort te (laten) zetten. In die rol behartig je de belangen van meerdere partijen, vooral de schuldeisers.

In beide rollen loop je vaak tegen conflictsituaties aan, waarbij de beperkingen van de traditionele manieren om conflicten te beslechten, zoals procedures voor een gerecht of arbitragecommissie, pijnlijk aan het licht komen. Er wordt dan gefocust op juridische strijdpunten en de kern van het probleem blijft meestal buiten beeld. Bovendien duren procedures meestal lang (1 tot 2 jaar is normaal) en zijn ze kostbaar.

Door omstandigheden, die vaak niets met de oorzaak van het conflict te maken hadden, sta je, als advocaat, de ene keer aan de kant van de winnaar, de andere keer aan de kant van de verliezer, terwijl de kern van het probleem niet is aangepakt. Rechtbanken verwijzen procederende partijen steeds vaker naar een mediator en de overheid draagt in die gevallen een deel van de kosten. Ook in het bedrijfsleven groeit het inzicht dat mediation veel te bieden heeft; niet alleen qua tijd en kosten maar ook qua toekomstperspectief; er is ook nog een leven (met de ander) na het conflict. Ik haal voldoening uit de ontwikkeling, die ik mensen in een mediation zie doormaken. Soms tegen wil en dank. Het doet iets met ze, zelfs als ze er nog zo sceptisch aan beginnen."


 
 
 

Anita WehrenAnita Wehren

Juridisch secretaresse & Faillissementsmedewerkster

"Ik werk al sinds 2001 voor Toine als juridisch secretaresse. Onze jarenlange samenwerking heeft bijgedragen aan een goede vertrouwensband. We zijn inmiddels zeer goed op elkaar ingespeeld.

Naast mijn administratieve werkzaamheden vind ik het fijn om cliënten op hun gemak te stellen en te helpen.

Sinds 2006 ben ik ook werkzaam als faillissementsmedewerkster. Deze werkzaamheden vind ik het meest uitdagend! Je volgt het faillissement op de voet, zit er midden in en ziet snel het resultaat van je eigen werk. Dat geeft mij zelfvertrouwen en voldoening.

 

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon