Advocatenkantoor Bisscheroux

advocaat & mediation

 

Visie

Voor wat betreft de advocatuur:
Van oudsher wordt een advocaat "erbij geroepen". Dat is de letterlijke betekenis van het Latijnse woord 'advocatus'. Dat "erbij roepen" gebeurt natuurlijk niet zomaar. De cliënt zit met een vraag of een probleem, dat hij graag beantwoord c.q. opgelost wilt zien. Het is de taak van de advocaat, om:

  • toe te lichten welke opties er zijn en welke tijd, kosten en risico’s daaraan zijn verbonden;
  • te adviseren bij het maken van een keuze uit die opties;
  • als vertrouwenspersoon te fungeren en naast - en zo nodig (pal) voor - de cliënt te gaan staan om voor hem op te komen;
  • het woord te voeren in een procedure voor de rechter of een arbitrage- of geschillencommissie.

Door jarenlange ervaring binnen het ondernemings en faillissementsrecht is de deskundigheid ontwikkeld om problemen, waarin met name ondernemers terecht kunnen komen, te onderkennen en managen.

Voor wat betreft de mediation:
Een conflict hoeft geen probleem te zijn, maar kan het wel worden.

Als de communicatie eenmaal verstoord en in een negatieve spiraal is geraakt, is het voor de betrokken partijen vaak moeilijk er zelf uit te komen. Het is de taak van de mediator om de partijen te helpen om de verstoorde relatie tussen hen te herstellen. De verstoring kenmerkt zich door een wederzijds ervaren gebrek aan respect en vertrouwen.

Toine verleent die hulp vanuit een geïntegreerd concept, waarvan de essentiële onderdelen zijn:

A. zijn vaardigheden, opgedaan door studie en jarenlange praktijkervaring met vooral: goed luisteren en aanmoedigen;
B. een positieve - op het humanistische mensbeeld gebaseerde - grondhouding;
C. de consequente toepassing van de gekozen benaderingswijze, nl de transformatieve mediation naar het model van het Institute for the Study of Conflict Transformation)

Alles onder het motto: als jezelf transparant bent, echt luistert, vertrouwen durft te geven zonder voorafgaande zekerheden/waarborgen en respectvol met de ander omgaat, dan heb je de meeste kans dat je datzelfde terugkrijgt en daardoor een betekenisvollere relatie kunt opbouwen.

Contact

Holzstraat 19
6461 HK Kerkrade
T: 045 40 48 140
M: mail@bisscheroux.nl

MFN
Mediators Federatie Nederlandse

MfN Registermediator

 Privacy verklaring

pdf icon